Generalforsamling


Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00 præcis med følgende dagsorden:

Dagsorden

 

 

1. Valg af dirigent

 

2. Forhandlingsprotokol

 

3. Bestyrelsens beretning

 

4. Regnskab / budget

 

5. Forslag

 

6. Valg

 

7. Eventuelt

 

 

Ad punkt 4

 

Desværre kan det ikke lade sig gøre at vedlægge regnskabet sammen med denne indkaldelse, da det ikke er blevet revideret endnu.

 

 

Ad punkt 5 Der er ingen forslag fra bestyrelsen

 

www.bsf-skak.dk