Generalforsamling

Brønshøj Skak Forening: Generalforsamling 2017 torsdag 23. februar 2017 kl. 18:30

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling torsdag den 23. februar 2017 kl. 18:30 præcis med følgende dagsorden:

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Forhandlingsprotokol
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab / budget
5. Forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Ad punkt 4
Desværre kan det ikke lade sig gøre at vedlægge regnskabet sammen med denne indkaldelse, da det ikke er færdigrevideret endnu.

Ad punkt 5 Der er ingen forslag fra bestyrelsen

www.bsf-skak.dk